Voorinschrijving masterclasses

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

Naast een Baeze-traject kun je ook kiezen voor een masterclass of reeks masterclasses zodat je kunt werken aan groei en positieve verandering. Dit gebeurt op basis van voorinschrijving. Op basis van de voorinschrijvingen stellen we geschikte groepen samen.

Verbeteren met succes: reeks van 3 masterclasses

We kijken naar alle aspecten van het verandertraject: doelen stellen, optimaal benutten van je team en sturen op prestaties. We gaan we aan de slag met instrumenten zoals tools van ‘Lean’ en ‘Lean Six Sigma’, de ‘Prestatiedialoog’ en ‘Dag- en Weekstarts’, Verbeter-A3, Kaizen en de Plan-Do-Check-Act reeks. De invloed van teamdynamiek komt aan de orde en hoe je hierop stuurt door teamleden te betrekken bij het verbetertraject en je leiderschapsstijl aan te passen aan het resultaat dat je wilt bereiken.
Doel is steeds vanuit méér inzicht in het productie- of werkproces een grotere grip te krijgen op het veranderproces om zo te komen tot een succesvolle verbetering.

Opbrengst

Na deze reeks van 3 masterclasses heb je niet alleen meer inzicht in een verbetertraject. Je hebt ook de verbeterinstrumenten tot je beschikking. Daarmee kun je een succesvol verbetertraject uitvoeren.

Overige masterclasses

Grip op operationeel management

Op basis van inzicht in de teamdynamiek kijken we hoe je met je team het gesprek voert en hen betrekt bij het verbetertraject, gaan we in deze masterclass aan de slag met concrete verbeterinstrumenten, zoals de Verbeter-A3, Kaizen en de Plan-Do-Check-Act reeks. Wat is hierbij de beste leiderschapsstijl?

Opbrengst

Je leert een verbetermanagement-traject uitvoeren: hoe moet je beginnen, welke verbeterstappen kun je zetten en hoe stel je prioriteiten?

Je team veranderklaar

In deze praktische masterclass gaan we aan de slag met instrumenten om je team ‘veranderklaar’ te maken. Aan de orde komen de ‘Prestatiedialoog’ met je team en ‘Dag- en Weekstarts’ om inzicht en grip op het productieproces te vergroten. We besteden aandacht aan ‘teamdynamiek’ en hoe je daar een positieve invloed op kunt uitoefenen, bijvoorbeeld met een effectieve leiderschapsstijl.

Opbrengst

Inzicht in het functioneren van teams. Je krijgt tools aangereikt om met je team aan de slag te gaan.

Aan de slag met verbetermanagement

Waar wil je heen met je organisatie? We kijken naar: doelen stellen (zoals verhogen van klanttevredenheid) sturen op doelen, optimaal benutten van je team door oog te hebben voor de teamdynamiek en sturen op prestaties. Aan bod komt ook welke leiderschapsstijl effectief is als je wilt verbeteren. Uitgangspunt is dat inzicht in processen en prestaties van je organisatie je middelen in handen geeft om verbeteringen te realiseren in je operationeel management. We werken onder meer met tools uit het gedachtengoed van ‘Lean’ en ‘Lean Six Sigma’.

Opbrengst

Na deze masterclass heb je meer inzicht in verbetermanagement, hoe je dat kunt inzetten in je organisatie en welke resultaten je mag verwachten.