Image

Verbeteren met succes:
reeks van 3 masterclasses

We kijken naar alle aspecten van het verandertraject: doelen stellen, optimaal benutten van je team en sturen op prestaties. We gaan we aan de slag met instrumenten zoals tools van ‘Lean’ en ‘Lean Six Sigma’, de ‘Prestatiedialoog’ en ‘Dag- en Weekstarts’, Verbeter-A3, Kaizen en de Plan-Do-Check-Act reeks. De invloed van teamdynamiek komt aan de orde en hoe je hierop stuurt door teamleden te betrekken bij het verbetertraject en je leiderschapsstijl aan te passen aan het resultaat dat je wilt bereiken.
Doel is steeds vanuit méér inzicht in het productie- of werkproces een grotere grip te krijgen op het veranderproces om zo te komen tot een succesvolle verbetering.

Opbrengst:

Na deze reeks van 3 masterclasses heb je niet alleen meer inzicht in een verbetertraject. Je hebt ook de verbeterinstrumenten tot je beschikking. Daarmee kun je een succesvol verbetertraject uitvoeren.

Certificaat:

Ja

Voor wie:

(operationeel) managers, teamleiders, programmamanagers, procesmanagers en consultants. Kortom: iedereen die wil leren sturen op doelen en resultaten.

Groepsgrootte:

Maximaal 20

Trainers:

Femke Bruin en Kim Vesters

Tijd:

3 dagdelen van 16.00-20.00

Locatie:

Een inspirerende locatie in het midden van het land
Aanmelden