Image

“In de afgelopen jaren hadden we als afdeling zelf al vaak met succes Lean-trajecten gedaan omdat we voor de klant steeds het beste willen doen, op een zo efficiënt mogelijke manier. Op een gegeven moment wilden we een volgende Lean-ronde, maar dan met iemand die een frisse blik heeft. Er veranderde in die tijd veel waardoor de afdeling groeide van drie naar twintig mensen. Op zo’n moment heb je ook als manager iemand nodig die je spiegelt om te zorgen dat je in je niet in een kringetje blijft rond denken. Na afloop van de negen maanden dat Baeze voor ons werkte, hadden we al onze processen in kaart en hadden een aantal van onze eigen mensen de green belt van Lean gehaald: de opleiding waarmee je zelf continue kleine verbeterstappen in je eigen proces kunt zetten. Als je bijvoorbeeld een dubbele controle van een minuut hebt, is het nuttig na te gaat of die echt wel nodig is. Als je die 200 maal per dag doet en je kunt hem schrappen, dan spaart dat veel tijd. Ik vind vooral de persoonlijke benadering van Baeze heel goed. In Femke had ik iemand die een goed beeld heeft van hoe organisaties werken en die goed kan meedenken. Ze was die periode mijn coach en daar heb ik veel aan gehad. Ik zou Baeze zeker aanraden. Omdat zij zich sterk richten op je persoonlijke aandeel in het traject, is een goede klik wel een voorwaarde.”

Edwin van Bruggen
Manager Market Abuse & Control Room
Rabobank

Image

“Wij waren al bezig met het implementeren van nieuwe regelgeving rond het administreren van het fiscale inwonerschap van onze buitenlandse klanten, toen ik van een collega de tip kreeg dat Baeze ons misschien zou kunnen helpen. Wat de aanpak van Femke Bruin mij persoonlijk bracht is dat ze me anders liet kijken naar het proces. In plaats van meteen in de doe-modus te springen, raadde ze me aan me eerst een af te vragen of mijn aanpak wel de meest efficiënte was. Ze zag ook dingen gebeuren in de groep waar ze mij op attendeerde.

Ook in het team zelf leverde haar werkwijze een verandering in de mindset van de mensen op, doordat opeens zichtbaar werd wat iedereen deed. In het begin was dat natuurlijk confronterend voor de groep. Maar dan ging ik met hen in gesprek, zodat duidelijk werd dat die inzichten bedoeld waren om de bottle-necks in het werkproces op te lossen.

Het duurde even voordat Femke en ik aan elkaar gewend waren, maar omdat we beiden open waren over de samenwerking, was er al snel wederzijds vertrouwen. Ik zou haar zeker aanraden bij collega’s.”

Froukje van der Wal-Schilstra
Teamleider CRS-FATCA-desk
Rabobank

Image

“In ons programma ‘Voortdurend Verbeteren’ wilden we een Lean-traject. Doel was de efficiency van onze organisatie te vergroten en medewerkers meer controle te geven over hun werk. Het traject loopt nog, maar de belangrijkste opbrengst die we nu al zien is dat onze mensen worden uitgenodigd om te kijken hoe ze hun werk beter kunnen doen. Kim Vesters begeleidt teams en ook onze interne consultants en kan pittig doorvragen. Waarom doe je het nou zo? Medewerkers realiseren zich dan dat ze sommige dingen vooral uit gewoonte doen of omdat iedereen het zo doet en dat het eigenlijk handiger is om het ánders aan te pakken. Dat bewustwordingsproces helpt Kim op gang brengen. Ze doet dat langs de weg van de relatie, van vertrouwen, zowel met mensen op de werkvloer als met het management.

Baeze is geen bedrijf dat binnen komt walsen en zegt: we gaan vijftien procent van de kosten weg snijden. Kim beschouwt de medewerkers als experts van hun eigen terrein en ze bemoeit zich niet met de inhoud.

Ik zou andere bedrijven Baeze zeker aanraden. Maar als je Baeze in huis haalt, moet je zelf óók bereid zijn mee te gaan in de verandering die je wilt van je medewerkers.”

Maarten Vader
Manager Procesondersteuning en Contactcenter incasso-organisatie
GGN

Image

“Baeze heeft bij ons alle afdelingen onder handen genomen: engineering, productie, verkoop, logistiek en administratie. De afdelingen waren namelijk nogal verkokerd. Ze wisten te weinig van elkaar wat ze deden.
We wilden dat ze meer gingen samenwerken.

Het was een forse operatie die meer dan een jaar heeft geduurd. Iedere afdeling kreeg een eigen, bij het team passend, programma. De opbrengst verschilde dan ook. De samenwerking tussen de afdelingen is verbeterd.
Er is meer begrip gekomen voor elkaar, ook de afdelingen zelf. Sommige afdelingen, zoals engineering en productie, zijn bovendien met een andere structuur gaan werken. In dag- of weekstarts kijken die nu systematisch naar het werk dat er ligt en de capaciteit van de afdeling.

Femke en Kim zijn heel betrokken. En laagdrempelig: ze komen niet binnen met een air van ‘wij gaan jullie eens vertellen hoe het moet’. Ze doen het echt sámen met de mensen. Verder zijn ze heel flexibel. Soms zelfs té flexibel. Ze mogen best meer vasthouden aan hun oorspronkelijke programma!

Op dit moment groeien we hard. Femke en Kim hebben daar een bijdrage aan geleverd. Ik zou ze zeker aanraden aan een collega.”

Rob Bastinck
Algemeen directeur koffiemachineproducent
De Jong Duke

Image

“Baeze heeft bij ons een Lean-traject gedaan omdat wij de kwaliteit wilden verbeteren. Ik zag ons bedrijf destijds simpelweg als een koper en verkoper van containers. De dames van Baeze hebben ons bewust gemaakt van de processen in ons bedrijf: hoe de keten precies loopt, wie welke rol speelt, en waar de knelpunten zaten. Die bewustwording heeft mega-gevolgen gehad: we hebben onze processen veel professioneler ingericht. Een klein voorbeeld is dat we voorheen elke container apart inspecteerden, wat natuurlijk veel tijd, energie en kosten met zich meebracht. Maar dat bleek helemaal niet nodig!
Als er namelijk een probleem is met een container, merken we dat later in het proces en dan is er genoeg tijd om het op te lossen.

Femke de Bruin en Kim Vesters zijn professionele, prettige en objectieve adviseurs. Ze kijken zonder vooringenomenheid naar je bedrijf en hebben niet, zoals sommige andere externe adviseurs, de neiging stokpaardjes te berijden. Ik heb ze al een paar keer met succes aan collega’s aangeraden omdat ik merk dat veel andere bedrijven óók behoefte hebben aan zo’n procesaanpak om meer grip te krijgen op de kwaliteit.”

Rob Tromp
Algemeen directeur containerbedrijf
Caru

Image