Image

We missen grip op onze processen en prestaties!

Case:

Een dienstverlenend bedrijf in de industriële sector - in de Europese top 3 binnen haar segment - miste inzicht in de effecten van nieuwe investeringen, zoals een in gebruik genomen nieuwe installatie. Méér grip was onder meer van belang omdat het bedrijf moest voldoen aan veel Europese voorschriften, onder meer op het gebied van veiligheid.

Oplossing:

Aan de hand van onze observaties bleek dat het bedrijf geholpen zou zijn met 3 verbeterstappen:
  1. Een duidelijker organisatiestructuur: wie doet wat en is waarvoor verantwoordelijk?
  2. Meer inzicht in kosten
  3. Begeleiding van een aantal sleutelfunctionarissen
Bij het aanpakken van verbeterstappen is de Baeze-filosofie dat mensen deze zelf het beste ter hand nemen. Dat gebeurde ook hier. Wij droegen kennis over en ondersteunden mensen bij het in praktijk brengen van de verbeteringen, onder meer aan de hand van observaties over de teamdynamiek. Tijdens het proces functioneerde Baeze voor directeur als een sparring partner. Hoe kon hij zijn mensen tijdens het veranderingsproces het best ondersteunen? Welke leiderschapsstijl was daarbij effectief?

Resultaat:

Grootste winst was inzicht in de kosten en het functioneren van elk bedrijfsonderdeel. Door de gegroeide duidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden, nam de grip van mensen op de werkprocessen toe en groeide de productiviteit, zo bleek bij ons terugkeerbezoek.