Image

We willen een Lean-traject om onze kennis van continu verbeteren via ‘Lean’ op te frissen.

Case:

Een productiebedrijf dat hard groeide, wilde een afdeling ‘Lean’ opzetten.

Oplossing:

De diagnose van Baeze bracht echter aan het licht dat er de organisatiestructuur onhelder was, waardoor er veel klachten van klanten waren en onvrede op de productielijn. Voor de organisatie was dit een lastige boodschap. Oplossing van het probleem zou een ingrijpender verbetertraject vragen dan voorzien. Voor zo’n traject zouden bovendien veel medewerkers ‘vrijgemaakt’ moeten worden. Tenslotte was een intensievere betrokkenheid van het management team nodig en was het nodig te kijken naar de eigen leiderschapsstijl. Voor de medewerkers was het van belang dat de leiding liet zien dat zij écht ging staan voor het de gewenste verbeteringen. Baeze heeft in dit traject vooral ingezet op het vergoten van het inzicht van alle betrokkenen: wat is er mis en waarom? Wat is de teamdynamiek? Cruciaal was de vraag: durf je als organisatie onder ogen te zien wat er speelt en welke rol jij daarin hebt als leidinggevende?

Resultaat:

Voor het management was de opbrengst van ons project vooral méér inzicht in de problemen die aangepakt moesten worden. De werkvloer kreeg erkenning dat hun onvrede aanwijsbare oorzaken had. Daarnaast ontstond de overtuiging dat een structurele aanpak van het probleem tot daadwerkelijke verbeteringen zou leiden, zo bleek bij een terugkeerbezoek na een aantal maanden.