Image

We willen ondersteuning bij de reorganisatie!

Case:

Een financiële instelling, die tot de grootste van het land hoort, wilde om de kosten te kunnen beheersen een reorganisatie doorvoeren van silo-gericht werken naar werken in horizontale ketens. Centraal stond de vraag: welke informatie hebben onze mensen nodig om hun werk goed te kunnen doen?

Oplossing:

Deze klant-vraag was een vervolg op een Lean-traject dat Baeze had gedaan, waarbij een groep mensen van deze organisatie een Lean verbeter- training had gekregen. Resultaat daarvan was dat de klant in de werkprocessen veel overdrachtsmomenten had gecreëerd. Dit fungeerde als basis voor de volgende stap: de reorganisatie. Een team van de klant, dat nauw samenwerkte met Baeze, vergeleek de bestaande en de nieuwe processen en stelde vast welke nieuwe werkwijzen nodig waren en hoe deze helder vastgelegd konden worden in een ‘catalogus’. Daarna begeleidde Baeze de medewerkers om deze nieuwe ‘papieren werkelijkheid’ in praktijk te realiseren en monitoren. De teamdynamiek kwam daarbij ook aan bod.

Resultaat:

Voor het management was de opbrengst van Medewerkers hebben niet alleen de tools in handen gekregen om een nieuwe procesaanpak te introduceren, maar zijn ook begeleid in het daadwerkelijke doorvoeren ervan, zo bleek bij een terugkeerbezoek. Omdat Baeze zich richtte op het faciliteren van de organisatie en medewerkers zelf steeds aan het stuur stonden en is het traject steeds ‘hun’ reorganisatie gebleven.