Image

We willen verbeteren.
Wat vraagt dit van ons?

Case:

Een internationaal opererend bedrijf, met zijn wortels in de Rotterdamse Haven, was in het verleden sterk gegroeid door overnames van bedrijven, met soms heel andere werkprocessen. De directie wilde graag de kwaliteit van zijn producten verhogen, maar miste het overzicht om te weten welke verbeteringen ze het best kon doorvoeren.

Oplossing:

Om een diagnose te kunnen maken bezocht Baeze de werkvloer. Aan de hand van onze observaties keken we naar: besturing van bedrijfsonderdelen, prestatie-indicatoren, verbetermanagement, volwassenheidsniveau van afdelingen en teamdynamiek. Tevens analyseerden we welke invloed medewerkers vanuit hun plek hadden op het bedrijfsresultaat en welke leiderschapsstijlen we zagen. Al snel werd zichtbaar dat de bestaande organisatiestructuur allerlei verbeteringen in de weg zat. Soms was niet helder wie waarvoor verantwoordelijk was. Soms bemoeiden teveel mensen zich met hetzelfde probleem.
De organisatorische onduidelijkheid had ook zijn weerslag op de medewerkers. Verbeteringen ter hand nemen, gebeurde te weinig omdat medewerkers niet het vertrouwen hadden dat ingezette acties daadwerkelijk doorgevoerd zouden worden.
Om de organisatie weer in haar kracht te zetten, startten we met het opleiden van een groep interne verbeteraars volgens de ‘Lean-methode’. Tijdens onze diagnose-fase hadden we al medewerkers geselecteerd die als ‘verbeteraar’ veel zouden kunnen betekenen voor hun bedrijf.
In de periode van zo’n vier maanden ondersteunden we de interne verbeteraars in het spelen van een zelfstandige rol in het verbeterproces. Parallel aan hun gegroeide grip op het verbetertraject, groeide hun animo om de schouders onder de verbeteringen te zetten.

Resultaat:

Al na korte tijd betaalde het aldus gegroeide overzicht zich terug. Niet alleen in de toegenomen grip op werkprocessen, maar onder meer ook in bedrijfsmatige beslissingen die in het verlengde daarvan konden worden genomen. Zoals de sluiting van een niet renderend depot. Dit bleek toen we na een aantal maanden terugkeerden om samen met de opdrachtgever te kijken of de organisatie erin geslaagd was de verbeteringen te verankeren in de bedrijfsprocessen en ze zo vast te houden.