Happy people, better performance!

Ons werk vraagt veel van ons. Eisen worden hoger en tegelijkertijd zijn we met z’n allen vaker ziek en ervaren meer stress. Kan het anders? Ja zeker! Maar, hoe dan? Al ruim 10 jaar werken wij met veel plezier in organisaties, met teams individuen aan de sleutel naar ‘happy people, better formance’. Dat doen we door samen te werken aan het realiseren van doelen op basis van duidelijke processen en rollen met sociale veiligheid als vertrekpunt.

In onze workshops ‘happy people, better performance’: 

 • Neem je aan het einde van de dag een doosje gevuld met inspiratie, fun, scherpe reflecties en feedback mee naar huis
 • Krijg je een workshop door Kim en Femke op een fijne locatie of online
 • Leer je hoe je met duidelijkheid, reflectie en sociale veiligheid ‘happy people, better performance’ een stap dichterbij brengt
 • Ontmoet je allemaal leuke nieuwe mensen
 • Geven wij je handvatten uit de praktijk en de theorie
 • Reflecteer je op je eigen rol en omgeving 
 • Krijg je de basisbeginselen mee van verschillende methoden en theorieën: van Lean tot Lencioni
 • Speel je een professionele game van Kings and Queens waarin je reflecteert op eigen rol en oefent met dialogen over performance

 

WORKSHOP

Happy TEAM, better performance

Eisen die aan teams worden gesteld, zijn steeds hoger: We moeten sneller werken, innovatiever en adaptiever zijn, beter presteren….Gaat dat lang goed? Vaak niet, want we zijn we met z’n allen vaker ziek, ervaren meer stress en hebben geen tijd om met elkaar in gesprek te gaan  of naar elkaar te luisteren. Kan het anders? Ja zeker! Maar, hoe dan? In de workshop ‘happy team, better performance’ geven we jou en je team handvatten uit de praktijk en de theorie. Jullie reflecteren op je eigen rol en omgeving en krijgen de basisbeginselen mee van verschillende methoden en theorieën: van Lean tot Lencioni.  Tot slot speel je met je team een inspireerde en energieke game. En aan het einde van de dag ga je naar huis met een doosje gevuld met inspiratie, energie, nieuwe inzichten, scherpe reflecties en feedback waar je het warm van krijgt.

Happy team, better performance? Happy team: Lachen op het werk? Tuurlijk dat is belangrijk. Maar, er is meer. Happy team gaat over een collectief gevoel van veiligheid in de omgeving waarin je werkt. Sociale veiligheid als basis om elkaar vragen te stellen, fouten te maken en te leren. Een sociaal veilige omgeving is een geweldige basis om performance te verbeteren. Zeker in een omgeving die gekenmerkt wordt door onzekerheden en afhankelijkheden. Maar, dan ben je er nog niet. Want er is ook duidelijkheid nodig. Duidelijkheid over doelen, processen en rollen in jullie team. Duidelijkheid zorgt ervoor dat je als team en individu weet wat er van je verwacht wordt. Duidelijkheid en sociale veiligheid zijn de basis begrippen die we in deze workshop verdiepen. Dit zijn de begrippen die ‘happy team, better performance’ mogelijk maken. Natuurlijk geven we je handvatten mee die je in je eigen werk kan toepassen of uitproberen. Dit alles bij elkaar maakt ‘happy team, better performance’ mogelijk.

Wat kost het jullie? (het is voor ons vanzelfsprekend dat we RIVM regels hanteren)

Afhankelijk van teamgrootte en locatie

 • Voor wie is het?
 • Voor teams die op zoek zijn naar meer werkplezier en betere performance
 • Wat krijg je ervoor:
 • Een workshop door Kim en Femke op een inspirerende locatie of online
 • Een professionele game waarin jullie leren reflecteren op eigen rol en gedrag
 • Theoretische verdieping op het gebied van werkgeluk, sociale veiligheid, performance en cases uit de praktijk
 • Je gaat de volgende dag met een rugzak gevuld met werkgeluk naar je werk.


Inschrijven


WORKSHOP

Happy People, Better performance. The Buildingblocks

Tijdens deze workshop leren jullie om de hoofdprocessen in jullie organisatie te benoemen en te structuren. Je leert de eisen van de klant of gebruiker te beschrijven en te bepalen welke data nodig zijn om prestaties te volgen. Daarnaast wordt een prestatiedialoog geoefend aan de hand van een simulatiespel. Met dit spel wordt geleerd hoe je een dialoog kunt voeren over het halen van doelen en wat je hiervan kunt leren? Hoe stel je de goede vragen? Tijdens de workshop besteden we continu aandacht aan vertrouwen als randvoorwaarde om een open gesprek over prestaties te voeren.

Baeze heeft deze workshop inmiddels al meer dan 25 keer gegeven in meer dan 10 verschillende organisaties.

Wat kost het jullie? (het is voor ons vanzelfsprekend dat we RIVM regels hanteren)

395 EUR en 6 uur

Wat kost het je Remote?

195 EUR en 3 uur

 • Voor wie is het?
 • Voor individuen die zelf en met hun team beter willen presteren
 • Op basis van open inschrijving
 • Wat krijg je ervoor:
 • Een workshop door Kim en Femke op een inspirerende locatie of online
 • Basisbeginselen van Lean en Six Sigma als handvat voor betere prestaties.
 • Een professionele game waarin je leert om een dialoog over prestaties te voeren
 • Je ontmoet allemaal leuke nieuwe mensen


Inschrijven


WORKSHOP

Happy people, better performance! Praktijkbegeleiding

Onze praktijkbegeleiding is de sleutel naar Happy People, Better Performance.

Inmiddels hebben we meer dan 10 jaar ervaring met het vergroten van werkgeluk, het verbeteren van prestaties en het realiseren van doelen van organisaties, teams en individuen. Daardoor weten we ook dat gerichte praktijkbegeleiding wonderen doet. Het ene team heeft meer aandacht nodig dan het andere team of de ene persoon heeft meer aandacht nodig dan de andere persoon. Praktijkbegeleiding  blijft maatwerk. Centraal is onze praktijkbegeleiding staat vertrouwen. Vertrouwen binnen organisaties en teams als basis om doelen waar te maken. Onze praktijkbegeleiding bestaat uit het gezamenlijk richten van doelen, uit het effectiever inrichten van overleggen en processen en uit individuele coaching.

Wanneer is praktijkbegeleiding een goed idee? Als er in je team of organisatie onvoldoende vertrouwen aanwezig is om met elkaar gestelde doelen te bereiken of te stellen. Vertrouwen zit hem niet alleen in lachen met elkaar of een elke week een kantoorborrel. Vertrouwen (HBR, Mei 2020) is volgens ons gebaseerd op drie belangrijke pijlers: authenticiteit, logica en empathie. Tijdens de praktijkbegeleiding staan deze begrippen centraal.


Onze ervaren professionals​

Kim Vesters
Kim Vesters
Femke Bruin
Femke Bruin
Previous
Next